A website about beauty and newly published books. No spoilers!

Website about beauty and books

Steve Jobs biography

Биографията на Стив Джобс излезе на пазара веднага след смъртта му. Честно да си призная аз веднага си помислих, че това е маркетингов трик, за да се продаде книгата. Отне ми доста време да се реша да я купя.